REGULATORY ZEWNĘTRZNE

Do urządzeń bez regulacji istnieje możliwość zastosowania regulatorów zewnętrznych. Mogą to być regulatory mocy  lub regulatory temperatury. Obie wersje naszej produkcji seryjne lub wykonywane wg ustaleń z Klientem. Regulatory temperatury mogą być wyposażone w przeróżne sterowniki aż do współpracujących z komputerem włącznie. Czujnik temperatury zależnie od potrzeb Klienta może być zamocowany w urządzeniu lub zewnętrzny na przewodzie umieszczany bezpośrednio w kolbie.